Despre noi

Obiectivele asociației:

Pe modelul grupurilor de utilizatori din lumea QGIS, misiunea pe care ne-o propunem, este de a crea în România o comunitate
puternică, un grup educațional deschis, care să încurajeze transparența și corectitudinea în realizarea unor implementări
open – source, să susțină evenimente, întâlniri, workshop-uri, încadrându-se în spiritul FOSS.
Intenționăm să coagulăm eforturile tuturor celor care au acordat și acordă credit platformei QGIS, au realizat sau sunt în curs de a
realiza implementări folosind instrumentele QGIS, promovează platforma și nu în ultimul rând au participat și participă efectiv
la realizarea și dezvoltarea QGIS, în direcția asigurării și la noi, a unui mediu propice cooperării, a unui schimb rapid și eficient de
informații, precum și suport plus expertiză de specialitate.
Dorim să aducem în rândul membrilor și colaboratorilor, pe lângă dezvoltatori de software open – source, testeri, persoane din
zona academică și de cercetare, a cât mai multor reprezentanți (persoane sau organizații) din zona administrației centrale sau
locale, din zonele de servicii, companii, organizații nonguvernamentale, pentru care soluțiile promovate de către asociația noastră
prezintă interes.

I. Organizare

Asociația Utilizatorilor QGIS din România a pornit având în vedere experiența celorlalte organizații internaționale QGIS constituite (a se vedea www.qgis.org). QGIS este un proiect condus pe bază de voluntariat, care are porțile permanent deschise dezvoltatorilor open - source, cum sunt numiți mai corect contributori ce își aduc aportul prin scrierea de cod, raportarea și fixarea bug-urilor, elaborarea de documentație, asigurarea de asistență și suport, precum și prin dezvoltarea platformei în ansamblu.

Dezvoltarea platformei QGIS a fost receptată corespunzător și în România prin apariția de implementări în zone diverse, cu precădere în zonele de furnizare de servicii pentru populație. Experiența fondatorilor asociației vine din zona de servicii de furnizare de apă potabilă și canalizare, zonă dominată inițial exclusiv de soluții proprietar, multe dintre ele închise și chiar depășite tehnologic încă de la implementare și în care, datorită problemelor serioase privind dezvoltarea și dificultățile în susținerea financiară, au început să fie din ce în ce mai prezente alternativele open - source oferite de platforma QGIS.

Ideea constituirii asociației este mai veche, primele demersuri concrete derulându-se în decursul anului 2017 și reușindu-se ca în data de 10.01.2018, să fie constituită ca formă legală de derulare a activităților, cu personalitate juridică, în baza dispozițiilor O.G. nr. 26/2000, asociația urmând să aibă în componența sa mai multe tipuri de membrii:

 • Membrii individuali (persoane private);
 • Membrii colectivi (companii, asociații, instituții de stat centrale și/sau locale, instituții de învățămănt etc);
 • Membrii onorifici.
 • Organul de Conducere al Asociația Utilizatorilor QGIS din România este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea asociaților, Organul Executiv este Consiliul Director, iar Organul de Reprezentare al este Președintele Asociaţiei. În prezent în cadrul asociației există doar cei trei membrii fondatori, cu următoarele funcții:

 • Tudor – Ioan BĂRĂSCU - președinte;
 • Alexandru – Constantin BALLA - vicepreședinte;
 • Sorin – Pavel CĂLINICĂ – secretar general.
 • Pentru alte informații și detalii, vă rugăm să consultați Statutul Asociației Utilizatorilor QGIS - format PDF, 283 KB (290.520 bytes).

  II. Membrii înregistrați

  Asociația utilizatorilor QGIS din România desfășoară activități bazate, în principiu, pe voluntariat, dar pentru susținerea efectivă a activității, asigurarea posibilității organizării de evenimente și oferirii de suport, pentru cei ce vor să se alăture și să se implice efectiv în sprijinirea proiectului vom implementa un sistem similar celorlalte grupuri de utilizatori QGIS din lume.

  Categoriile de membrii (plătitori de taxe anuale de membru) existente în cadrul Asociației sunt următoarele:

 • categoria A - organizații și colectivități mari, corporații - cotizația anuală de 750 euro;
 • categoria B - organizații, companii și colectivități mici și medii - cotizația anuală de 500 euro;
 • categoria C - membrii individuali - cotizația anuală de 100 euro;
 • categoria D - studenți și pensionari - cotizația anuală de 50 euro.
 • Indiferent de categoria în care se va încadra, pentru a deveni membru cu drept de vot al Asociației Utilizatorilor QGIS orice persoană interesată trebuie să depună o cerere scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea cererii de către Consiliul Director și impune obligația de plată a cotizației anuale, în funcție de categorie.

  Calitatea de membru de onoare fără drept de vot se atribuie de către Consiliul Director pe o perioadă nelimitată și nu impune obligația de plată a unei cotizații anuale.

  Calitatea de membru de onoare cu drept de vot se acordă pe o perioadă de un an de zile de către Consiliul Director persoanelor care și-au adus o contribuție importantă la desfășurarea activității Asociației sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale acesteia. Membrii de onoare cu drept de vot nu au obligația de a plăti o cotizație anuală. Termenul de un an se consideră de la data emiterii hotărârii Consiliului Director de acordare a calității de membru de onoare cu drept de vot. La împlinirea termenului de un an, calitatea de membru de onoare cu drept de vot încetează de drept, fără alte formalități. Calitatea de membru de onoare cu drept de vot poate fi prelungită de Consiliul Director pe perioade egale de un an de zile.

  Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puțin doi membri ai Asociației.

  III. Procedura de primire de noi Membrii Înregistrați

  În conformitate cu prevederile atr. 6 al DECIZIEI nr. 1 a Consiliului Director al Asociației Utilizatorilor QGIS înregistrată cu nr. 6 din 11.04.2019 a fost aprobată următoarea procedură de lucru pentru primirea de noi membri în cadrul Asociației:

  Orice persoană care consideră că preocupările Asociației prezintă interes pentru el și că se poate implica activ în activitățile desfășurare de aceasta, în direcția promovării intereselor comune ale membrilor ei și în contextul respectării stricte a principiilor ce guvernează Asociația Utilizatorilor QGIS, principii ce sunt cuprinse în Statut, este binevenită să solicite înregistrarea ca membru.

  Pentru ca să fie acceptat ca membru al Asociației Utilizatorilor QGIS un candidat trebuie să descarce de pe site – www.qgis.ro în secțiunea ”Asociație” Formularul de Adeziune pentru noi membri ai Asociației, să îl completeze cu datele personale solicitate în acesta și să precizeze, în mod obligatoriu, categoria pentru care dorește să aplice.

  Formularul completat, semnat și ștampilat (pentru categoriile menționate) se va transmite prin poștă, la adresa Asociației Utilizatorilor QGISstr. Câmpului nr. 1, Cod 200639, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea – România și electronic – scanat, prin email, la adresa office@qgis.ro.

  La primirea solicitării în format electronic, candidatul va primi prin email o confirmare de primire și un număr de înregistrare pentru această solicitare. Termenul standard de soluționare a unei cereri este de 60 de zile lucrătoare de la data primirii prin poștă a Formularului de Adeziune (candidatul va primi prin email o confirmare și pentru aceasta). Pe durata analizei solicitării de primire ca membru Consiliul Director poate să solicite date suplimentare despre candidat și, dacă este necesar, se poate prelungii analiza corespunzător, lucru despre care solicitantul va fi informat prin email.

  În momentul aprobării de către Consiliul Director a cererii de înregistrare ca membru a solicitantului, acesta va fi notificat prin email asupra deciziei și în termen de 15 zile lucrătoare de la data acestei notificări va trebui să achite taxa de înregistrare (cotizația pe anul curent). Plata se va face conform categoriei de membru, în lei, la cursul BNR din data notificării, în contul AsociațieiRO62BTRLRONCRT0427368901 (detaliile privind plata se vor transmite și în textul notificării).

  Odată recepționată plata în contul Asociației, Consiliul Director va dispune eliberarea certificatului de membru al Asociației Utilizatorilor QGIS, care va fi transmis în format electronic (scanat) prin email și trimis prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa specificată în Formular. Data la care a fost notificat prin email reprezintă data de la care, oficial, solicitantul este membru al Asociației.

  You've successfully subscribed to
  Great! Next, complete checkout for full access to
  Welcome back! You've successfully signed in
  Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.